DOBRO PROCENTUJE

„RÓŻNI, ALE RÓWNI W SZTUCE” to projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole, współfinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego.

Sztuka jest uniwersalnym środkiem komunikacji między ludźmi, nie zna barier i ograniczeń. To hasło przewodnie, przyświecające projektowi „Różni, ale równi w sztuce”, który jest realizowany w okresie od lutego do maja 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Mikołaja w Kole. Uczestnikami są uczniowie SOSW w Kole oraz ich rówieśnicy z kolskich szkół podstawowych.

Głównym celem projektu jest integracja wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Mikołaja w Kole ze środowiskiem rówieśników w normie intelektualnej przez wspólne działania na niwie artystycznej. Projekt  „Różni, ale równi w sztuce”, oprócz integracji rówieśniczej, ma na celu również:

 1. Przełamywanie w społeczeństwie barier dotyczących postrzegania osób niepełnosprawnych;
 2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży działań na atrakcyjnym materiale plastycznym  i pracy z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego;
 3. Umożliwienie uczestnikom projektu prezentacji swoich talentów i umiejętności artystycznych w środowisku lokalnym;
 4. Umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w konkursach i przeglądach: teatralnych, plastycznych, wokalno-muzycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, w tym przeznaczonych dla dzieci w normie intelektualnej;
 5. Wzmocnienie poczucia własnej wartości wśród wychowanków, rozwijanie ich talentów, przełamywanie tremy i oporów przed występami scenicznymi.

 

  Realizacja projektu zakłada prowadzenie zajęć warsztatowo-plastycznych, teatralnych i muzycznych, wspólnie z rówieśnikami w normie intelektualnej; zorganizowanie pleneru malarskiego; wystawy prac dzieci; prowadzenie nieodpłatnie zajęć plastycznych, teatralnych w ramach Koła Plastyczno-Teatralnego „Plaster” i wokalno-muzycznych w ramach Zespołu Wokalno-Muzycznego; przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach, przeglądach artystycznych.

  Zakończenie projektu „Różni, ale równi w sztuce” zaplanowano na 10 maja 2016r., podczas  koncertu z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie w Ośrodku. Podczas koncertu wychowankowie SOSW w Kole i ich rówieśnicy z kolskich szkół, zaprezentują swoje umiejętności artystyczne rozwijane i doskonalone w czasie trwania projektu.

  Cieszymy się, że Fundacja PKO Banku Polskiego może wspierać tego typu inicjatywy lokalne, przyczyniające się do rozwijania umiejętności oraz pozwalające budować świat bez uprzedzeń. Mamy nadzieję, że bariery społeczne zostaną przełamane, a szlachetne wzorce przekazywane podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Mikołaja w Kole przyniosą wymierne korzyści w dalszym kształceniu i – tak jak dobro – zaprocentują.

   

  Zgłoś projekt lokalny

  Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

  Dowiedz się więcej

  Masz pytania ?

  Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.