DOBRO PROCENTUJE

BAHK 2016

Kolejny już raz Fundacja PKO Banku Polskiego organizuje Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa (BAHK). Akcja ma zasięg jak w latach ubiegłych - ogólnopolski. Jej celem jest podniesienie świadomości na temat istoty krwiodawstwa i krwiolecznictwa, pozyskiwanie nowych dawców krwi oraz zebranie krwi. Partnerem BAHK na poziomie regionalnym jest Narodowe Centrum Krwi, zaś na poziomie lokalnym Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W czerwcu akcje BAHK 2016 odbywać się będą w następujących lokalizacjach:

Lokalizacjaterminstacjonarna w RCKiKmobilna
Warszawa 09 czerwca 09:00 - 14:00
Puławska 15
Białystok 10 czerwca 07:00 - 14:30
Skłodowskiej Cure 23

09:00 - 17:30
Rynek Kościuszki

Bydgoszcz 10 czerwca

07:30-15:00
Ks. Makwarta 8

Gdańsk 10 czerwca 07:30 - 14:00
Hoene - Wrońskiego 4
Kraków 10 czerwca 08:10 - 16:00
Rzeźnicza
Wrocław 10 czerwca 07:30-16:00
Czerwonego Krzyża 5/9
Opole 10 czerwca 07:30-16:30
Kośnego 55
Poznań 10 czerwca 07:30-15:00
Marcelińska 44
Szczecin 10 czerwca 07:15-13:15
al. Wojska Polskiego 80/82
Warszawa 14 czerwca 09:00 - 14:00
Puławska 15
Lublin 14 czerwca 07:30 - 16:00
I Armii Wojska Polskiego 8
09:00-13:30
Zana 32a

Zasady przekazywania upominków przez Fundację PKO Banku Polskiego  podczas Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa (BAHK) 2016 za oddanie krwi poświadczone certyfikatem.

1.Każdy krwiodawca, który odda pełną krew w akcjach BAHK 2016 organizowanych przez Fundację PKO Banku Polskiego i odda wypełniony podstemplowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) certyfikat ekipie obsługującej daną akcję BAHK 2016  ze strony Fundacji PKO Banku Polskiego (organizatora) otrzyma upominek w postaci  PowerBank (BP) (warunek konieczny oddanie certyfikatu do otrzymania upominku).

2.Osoba, która przyjdzie oddać krew, ale z przyczyn zdrowotnych w danym dniu nie będzie mogła jej oddać, otrzyma od ekipy obsługującej daną akcje BAHK 2016 ze strony organizatora  1 ostemplowany certyfikat do wykorzystania podczas następnego samodzielnego oddawania krwi w RCKiK  (do końca 2016 roku). Certyfikat uprawnia do odebrania nagrody w postaci PB  w późniejszym terminie po spełnieniu poniższych warunków:

a)pozostawienie ekipie organizatora akcji BAHK2016: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail (danych niezbędnych do weryfikacji w przypadku gdy przekazanie PB za oddanie krwi nastąpi w innym terminie)

b)oddanie krwi i uzyskanie  poświadczenia donacji od RCKiK na uzyskanym od ekipy BAHK 2016 specjalnie znakowanym certyfikacie

c)przesłanie listownie wykorzystanego przez krwiodawcę  oryginału certyfikatu poświadczonego pieczątką przez RCKiK na adres organizatora BAHK 2016 t.j. Fundacji PKO Banku Polskiego, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (tylko oryginał) wraz z informacją o adresie  korespondencyjnym, na który należy wysłać PB

Po otrzymaniu wyżej opisywanego certyfikatu Fundacja zweryfikuje, czy dana osoba nie otrzymała już upominku w postaci PB podczas innych akcji BAHK 2016. Jeśli uczestnik akcji BAHK 2016 nie otrzymał wcześniej PB, Fundacja dokonana wysyłki upominku.

3.Krwiodawca może otrzymać tylko jeden raz PB, podczas trwania całej akcji BAHK 2016. Na kolejnych akcjach BAHK 2016 w tych samych  lokalizacjach (np. w RCKiK) osobom, które otrzymały już wcześniej PB rozdawane będą inne upominki.

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.