DOBRO PROCENTUJE

BAHK 2017

Zapraszamy wszystkich krwiodawców do wzięcia udziału w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa, który zaczynamy już 9 czerwca głównie w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznicta. Tak jak w latach ubiegłych akcja ma zasięg ogólnopolski.

Celem zbiórki jest podniesienie świadomości na temat istoty krwiodawstwa i krwiolecznictwa, pozyskiwanie nowych dawców krwi oraz zebranie krwi. Partnerem BAHK na poziomie regionalnym jest Narodowe Centrum Krwi, zaś na poziomie lokalnym Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

W czerwcu zbiórki krwi odbywać się będą w następujących lokalizacjach:

Bydgoszcz

09 czerwca w siedzibie RCKiK przy ulicy Ks. Makwarta 8 w godzinach: 7:30-15:00

Kraków

09 czerwca w siedzibie RCKiK przy ulicy Rzeźniczej 11 w godzinach: Godziny:  7:30 – 14:00

Poznań

09 czerwca w siedzibie RCKiK przy ulicy Marcelińskiej 44 w godzinach:  7:30 - 15:00

Wrocław

09 czerwca w siedzibie RCKiK przy ulicy Czerwonego Krzyża 5/9 w godzinach:  7:30 – 17:00

Szczecin

09 czerwca w  siedzibie RCKiK na Al. Wojska Polskiego 80/82 w godzinach:  7:30 – 16:30

Lublin

stacjonarna

09 czerwca w siedzibie RCKiK przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 8 w godzinach:  7:30 – 14:00

mobilna

na ulicy Zana 32a w godzinach: 9:00 – 13:30

Gdańsk

09 czerwca w siedzibie RCKiK przy ulicy Hoene Wrońskiego 4 w godzinach:  7:30 – 14:00

Warszawa

13 czerwca stacjonarna - Puławska 15 w centrali PKO Banku Polskiego w godzinach 9:00 - 15:00

Białystok

stacjonarna

14 czerwca w siedzibie RCKiK przy ulicy Skłodowskiej Curie 23 w godzinach:  7:30 – 17:30

mobilna

na Rynek Kościuszki pod oddziałem PKO Banku Polskiego akcja mobilna w godzinach: 9:00 – 17:30

 

Zasady przekazywania upominków przez Fundację PKO Banku Polskiego  podczas Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa (BAHK) 2017 za oddanie krwi poświadczone certyfikatem.

1.Każdy krwiodawca, który odda pełną krew, składniki krwi  podczas organizowanych przez nas akcji BAHK 2017 i odda wypełniony podstemplowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) certyfikat ekipie obsługującej daną akcję BAHK 2017  ze strony Fundacji PKO Banku Polskiego (organizatora) otrzyma upominek  (warunek konieczny oddanie certyfikatu do otrzymania upominku).

2.Osoba, która przyjdzie oddać krew, ale z przyczyn zdrowotnych w danym dniu nie będzie mogła jej oddać, otrzyma od ekipy obsługującej daną akcje BAHK 2017 drobny upominek.

3. Wydawanie upominków odbywa się tylko w danym dniu oddania krwi podczas gdy jesteśmy z akcją na miejscu.

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.