DOBRO PROCENTUJE

BAHK wakacyjnie

W drugiej połowie lipca zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane Bankową Akcją Honorowego Krwiodawstwa do oddawania krwi w ramach BAHK w poniższych lokalizacjach:

Lokalizacja terminstacjonarna w RCKiKmobilna
Bydgoszcz 08 lipca 07:30-15:00
Ks. Makwarta 8
Słupsk 15 lipca 07:00 - 17:00
Szarych Szeregów 21
Kraków 15 lipca 08:10 - 16:00
Rzeźnicza
Gdańsk 15 lipca 07:30 - 14:00
Hoene - Wrońskiego 4
Wrocław 15 lipca 07:30 - 19:00
Czerwonego Krzyża 5/9
Toruń 21 lipca 13:00 - 17:00
Rynek Nowomiejski, pierzeja od ul. Królowej Jadwigi
Katowice 22 lipca 07:00 - 15:00
Raciborska 15
09:00 - 14:00
Przed wejściem do gmachu głównego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
od ul. Jagiellońskiej
Mońki 24 lipca 9:00 - 17:00
Szkoła Podstawowa Nr 2
Tysiąclecia P.P. 17
Chełmża 04 sierpnia 10:00 - 16:00
Rynek

Przypominamy o Zasadach przekazywania upominków przez Fundację PKO Banku Polskiego  podczas Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa (BAHK) 2016 za oddanie krwi poświadczone certyfikatem.

1.Każdy krwiodawca, który odda pełną krew w akcjach BAHK 2016 organizowanych przez Fundację PKO Banku Polskiego i odda wypełniony podstemplowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) certyfikat ekipie obsługującej daną akcję BAHK 2016  ze strony Fundacji PKO Banku Polskiego (organizatora) otrzyma upominek w postaci  PowerBank (BP) (warunek konieczny oddanie certyfikatu do otrzymania upominku).

2.Osoba, która przyjdzie oddać krew, ale z przyczyn zdrowotnych w danym dniu nie będzie mogła jej oddać, otrzyma od ekipy obsługującej daną akcje BAHK 2016 ze strony organizatora  1 ostemplowany certyfikat do wykorzystania podczas następnego samodzielnego oddawania krwi w RCKiK  (do końca 2016 roku). Certyfikat uprawnia do odebrania nagrody w postaci PB  w późniejszym terminie po spełnieniu poniższych warunków:

a)pozostawienie ekipie organizatora akcji BAHK2016: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail (danych niezbędnych do weryfikacji w przypadku gdy przekazanie PB za oddanie krwi nastąpi w innym terminie)

b)oddanie krwi i uzyskanie  poświadczenia donacji od RCKiK na uzyskanym od ekipy BAHK 2016 specjalnie znakowanym certyfikacie

c)przesłanie listownie wykorzystanego przez krwiodawcę  oryginału certyfikatu poświadczonego pieczątką przez RCKiK na adres organizatora BAHK 2016 t.j. Fundacji PKO Banku Polskiego, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (tylko oryginał) wraz z informacją o adresie  korespondencyjnym, na który należy wysłać PB

Po otrzymaniu wyżej opisywanego certyfikatu Fundacja zweryfikuje, czy dana osoba nie otrzymała już upominku w postaci PB podczas innych akcji BAHK 2016. Jeśli uczestnik akcji BAHK 2016 nie otrzymał wcześniej PB, Fundacja dokonana wysyłki upominku.

3.Krwiodawca może otrzymać tylko jeden raz PB, podczas trwania całej akcji BAHK 2016. Na kolejnych akcjach BAHK 2016 w tych samych  lokalizacjach (np. w RCKiK) osobom, które otrzymały już wcześniej PB rozdawane będą inne upominki.

4. Osoba, która nie wypełni w całości certyfikatu bądź wypełni go nieczytelnie nie będzie mogła otrzymać PB.

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.