DOBRO PROCENTUJE

Busola na dobry start

Dla sporej części wychowanków z rodzin zastępczych i domów dziecka wejście w dorosłość po 18. roku życia to wyzwanie, w którego realizacji potrzebują wsparcia. Wielu z nich ma problemy w radzeniu sobie nawet z prostymi sprawami codziennymi, np. gospodarowaniem pieniędzmi czy załatwianiem spraw urzędowych, bo nikt ich tego nie nauczył. Ze względu na obciążenia społeczne i trudne przeżycia, niektórzy z nich są też bardziej narażeni na bezdomność czy bezrobocie.

– Pomysł na wpieranie tej młodzieży pojawił się po analizie raportu NIK na temat usamodzielniania się wychowanków placówek opiekuńczych. Okazuje się, że ok. 30 proc. z nich wraca do środowisk patologicznych, kolejne 30 proc. korzysta z zasiłków, a nawet trafia do przytułków – mówi Małgorzata Głębicka, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego. – Tak zaczęła się nasza współpraca z Fundacją Szczęśliwej Drogi, która pomaga wychowankom domów dziecka potrzebującym wsparcia w budowie ścieżki zawodowej, zdobyciu wykształcenia i pracy, domu czy mieszkania.

Wsparcie w rozwoju zawodowym

W ten sposób narodził się projekt „Busola na start”. PKO Bank Polski oferuje młodym ludziom wskazanym przez Fundację Szczęśliwej Drogi praktyki i wsparcie pod względem rozwoju zawodowego. Pilotaż projektu ruszył w 2017 r. 12 osób odbyło w Banku praktyki, z tej grupy część jest w trakcie stażu, a trójka już pracuje w warszawskich oddziałach oraz centrali. Podczas praktyk i stażu młodzi ludzie otrzymują wynagrodzenie, a co najważniejsze – mogą sprawdzić się na rynku pracy, poznać swoje mocne i słabe strony oraz rozwijać umiejętności.

W tym roku Bank kontynuujemy tę współpracę. Latem dołączyło do nas czworo stażystów, którzy trafili do czterech oddziałów Banku w Łodzi. W związku z tym opiekunowie HR i biznesowi oraz dyrektorzy wybranych placówek wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieliFundacji Szczęśliwej DrogiIch uczestnicy poznali cele i zadania Fundacji, zasady i sposoby usamodzielniania się młodzieży z placówek pieczy zastępczej oraz najlepsze metody pracy z osobami usamodzielniającymi się – wyjaśnia Elżbieta Wasyluk-Sobusiak z Zespołu Partnerów Biznesowych Sieci PKO Banku Polskiego w Łodzi. Dodaje, że każdy ze stażystów ma wskazanego opiekuna w oddziale. Podczas stażu jego uczestnicy poznają pracę doradcy klienta indywidualnego, strukturę i zasady funkcjonowania oddziału oraz całego banku.

– Otrzymują ze strony Banku wsparcie zarówno opiekuna biznesowego, jak i HR. Obaj ściśle współpracują ze sobą – uzupełnia Dawid Pawłowski z Departamentu Zarządzania Personelem. Rolą tego pierwszego jest m.in. zorganizowanie stanowiska pracy praktykanta czy stażysty, angażowanie go w bieżące zadania jednostki, udzielanie merytorycznego wsparcia, monitorowanie jego pracy oraz nadzór nad jakością realizowanych zadań. Opiekun HR wspiera stażystę w diagnozie mocnych stron i rozwoju potencjału.

Win-win

Młodzi ludzie, odbywający staże i praktyki, których proponuje jako praktykantów lub stażystów Fundacja Szczęśliwej Drogi, to również uczestnicy prowadzonego przez nią projektu Siłownia Szczęśliwej Drogi. Są to miejsca wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej i domów dziecka. Obecnie funkcjonują dwie Siłownie – w Warszawie i w Łodzi – ale planach jest powstanie kolejnych. W Siłowniach Szczęśliwej Drogi spotykają się młodzi ludzie, doświadczeni przez los, którzy chcą walczyć o lepsze życie – uczyć się i budować karierę zawodową, ale potrzebują wsparcia ze strony życzliwych i doświadczonych dorosłych. Dla nich „Busola na start”, to zawodowa szansa.

– Nasi bankowi opiekunowie często stają się dla tych młodych ludzi, nawet mentorami życiowymi – podkreśla Iwona Litwińska z Fundacji PKO Banku Polskiego.

Projekt „Busola na start” przynosi korzyści wszystkim uczestniczącym stronom. Młodzi ludzie zdobywają wiedzę, zawód i umiejętności, Fundacja Szczęśliwa Droga – partnera, a Bank – pracowników. – Chcielibyśmy, aby do zapoczątkowanego przez nas projektu dołączyły też inne firmy. Wtedy oferta praktyk czy pracy byłaby bardziej różnorodna, osiągalna dla młodzieży o różnym profilu i poziomie wykształcenia – podsumowuje Małgorzata Głębicka.

Lidia Sosnowska

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.