DOBRO PROCENTUJE

Finał konkursu "Zaadoptuj Rzekę”

W dniach od 4 do 7 września 2013 r. odbywała się na Helu Błękitna Szkoła, która była główną nagrodą w konkursie „Zaadoptuj Rzekę”.

W tym roku odbyła się 9 edycja konkursu „Zaadoptuj Rzekę” podczas której objęto opieką ponad 120 fragmentów rzek w 140 miejscach. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowania dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym i społecznym polskich rzek. Wszystkich zgłoszonych do konkursu podzielono na dwie grupy: placówki oświatowe oraz inne podmioty (samorządy, organizacje społeczne, firmy i instytucje). Finaliści wzięli udział w cyklu zajęć edukacyjnych pod nazwą Błękitna Szkoła.

Szkoły z których uczniowie brali udział w wyjeździe to: Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze za współpracę i zaangażowanie największej liczby uczestników i podmiotów. Uczniowie zaadoptowali Dłubnię Wschodnią - niewielki strumień przepływający przez Zieloną Górę. Jedną z wielu akcji które uczniowie przeprowadzili było zorganizowanie heppeningu pt. „Kolejka po wodę”. Kolejnym laureatem konkursu było Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach za najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody. W ramach udziału w konkursie uczniowie zajęli się strumieniem Guzicki Potok. Pobrali z niego wodę w celu dokonania analizy jej parametrów. Dodatkowo najmłodsi uczniowie pod opieką nauczycieli chemii zrealizowali projekt przedmiotowy „Jak i dlaczego w przyrodzie należy cenić każdą kroplę wody?". Ostatnią szkołą wyróżnioną było Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie za najciekawsze przeprowadzenie działań. Od marca do maja tego roku gimnazjaliści przeprowadzili szereg działań skoncentrowanych wokół rzeki Nidy. Zbadali podstawowe właściwości fizyko – chemiczne wody, opisywali miejsce poboru wody oraz obserwowali faunę i florę na badanym terenie. Łącznie w wyjeździe uczestniczyło 39 osób, w tym 33 uczniów i 6 opiekunów.

Wszyscy finaliści uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych organizowanych w trakcie trwania wyjazdu. Dodatkową atrakcją było otwarcie 5 września Domu Morświna który ma przede wszystkim służyć celom edukacyjnym oraz pełnić rolę banku danych dotyczących bałtyckich morświnów. Oprócz tego uczniowie wraz z opiekunami brali udział w całym cyklu zajęć przygotowanym specjalnie na ich przyjazd, mogli także obejrzeć pokaz karmienia fok, Muzeum Morświna czy wziąć udział w rejsie po zatoce. Ostatniego dnia przygotowano laureatom filmy oraz prezentacje na temat fauny i flory Morza Bałtyckiego. Drugiego dnia uczestników Błękitnej szkoły odwiedził dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego w Gdańsku Aleksander Rusiecki.

Organizatorem konkursu Zaadoptuj rzekę jest Klub Gaja, który przy pomocy partnera merytorycznego - Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu zorganizował finałowy wyjazd dla finalistów i przygotował wszystkie atrakcje. Fundatorem wyjazdu była Fundacja PKO Banku Polskiego – Partner Strategiczny projektu.

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.