DOBRO PROCENTUJE

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Fundacja PKO Banku Polskiego współpracuje z Fundacją Instytut Spraw Publicznych od 2011 roku. ISP – wydawca kwartalnika „Trzeci Sektor” – to Partner Strategiczny w obszarze EDUKACJA Fundacji PKO Banku Polskiego.

W imieniu Partnera, zapraszamy do udziału w organizowanym przez redakcję kwartalnika „Trzeci Sektor” konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotycząca problematyki społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Konkurs jest organizowany przez Redakcję kwartalnika „Trzeci Sektor” we współpracy z Radą Programową pisma. Do konkursu kwalifikują się prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich 2013/2014 oraz 2014/2015, ocenione na co najmniej 4,5.

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 30 września 2015 w formie elektronicznej (plik pdf) na adres mailowy sekretarza redakcji kwartalnika Trzeci Sektor (magda.dudkiewicz@isp.org.pl) oraz w wersji papierowej i z płytą CD do siedziby wydawcy pisma: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane dnia 15 listopada 2015 roku. 

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą: 2 przedstawiciele Redakcji kwartalnika; 2 przedstawiciele Rady Programowej kwartalnika; a także osoba wskazana przez Prezesa Zarządu Fundacji Instytut Spraw Publicznych. W konkursie oceniana będzie oryginalność tematyki i jej potraktowania w pracy, aktualność oraz istotność problematyki z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego lub działania organizacji pozarządowych, wkład pracy autora, ogólna ocena merytoryczna i edytorska rozprawy.

Laureat pierwszej nagrody w każdej kategorii zostanie uhonorowany nagrodą pieniężną w wysokości 1000 zł oraz zostanie poproszony przez Redakcję kwartalnika „Trzeci Sektor” o wygłoszenie referatu przygotowanego na podstawie nagrodzonej pracy dyplomowej. Tekst referatu zostanie następnie opublikowany na łamach kwartalnika „Trzeci Sektor” (po przejściu normalnego trybu recenzenckiego). Dodatkowo laureat pierwszej nagrody uzyska prawo do bezpłatnego pobrania 20 wybranych artykułów z zasobów archiwum kwartalnika „Trzeci Sektor”. Ponadto, autorzy wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych w Konkursie prac będą mieli możliwość opublikowania na łamach kwartalnika „Trzeci Sektor” artykułów napisanych na ich podstawie (po przejściu normalnego trybu recenzenckiego).

Regulamin konkursu, zawierający zasady udziału oraz informację o nagrodach zamieszczony jest na stronie internetowej Instytutu Spraw Publicznych.

Zapraszamy!

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.