DOBRO PROCENTUJE

Wychowanie do nauczania włączającego.

Niewiele jest w naszym kraju inicjatyw społecznych oraz projektów, które skierowane są w stronę dzieci i dorosłych z rozmaitymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcia takie po pierwsze dawałyby tym osobom możliwości edukowania się, uczestniczenia w życiu społecznym, a co więcej posiadania świadomości, że jest się rozumianym przez inne osoby i traktowanym jak równy z równym.

Fundacja PKO Banku Polskiego nawiązała partnerstwo z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i będzie uczestniczyła w ważnym i potrzebnym projekcie edukacyjnym pn. „Wychowanie do nauczania włączającego”. Autorzy projektu zrealizują cykl warsztatów oraz lekcji dla nauczycieli, które wyposażą ich w wiedzę i kompetencje umożliwiające im prowadzenie lekcji z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Ponadto projekt zakłada przekazanie dzieciom pełnosprawnym i ich rodzicom umiejętności komunikowania się z dziećmi z różnymi dysfunkcjami. A zatem celem projektu jest podniesie świadomości kadry pedagogicznej, ich podopiecznych i rodziców w zakresie rodzajów niepełnosprawności, aby przezwyciężyli bariery wynikające m.in. z lęku i niewiedzy. Całemu projektowi będzie towarzyszyła wyjątkowa i wysoko oceniana publikacja autorstwa p. Agnieszki Kossowskiej pt. „Duże sprawy w małych głowach”, którą otrzymają wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie. O czym jest książka, jaki jest jej cel - najlepsze świadectwo da wypowiedź samej autorki:

„Moim celem było opowiedzenie dzieciom, czym jest niepełnosprawność, jak dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami odczuwają świat, czym jest dana niepełnosprawność, zaburzenie czy choroba i czy możliwe jest ich wyleczenie. Chciałam pokazać, że niepełnosprawność to inne odczuwanie, widzenie, a czasem także inne rozumienie świata. Tą publikacją chciałam obalić kilka stereotypów i sprawić, aby dzieci zdrowe przestały się bać dzieci niepełnosprawnych. Chciałam pokazać, że nawet dzieci niemówiące są w stanie się komunikować – książka zawiera ilustracje podstawowych znaków z języka migowego, elementy komunikacji alternatywnej oraz wkładkę z alfabetem Braill’a. Po pierwszych trzech rozdziałach znajdą się zabawy edukacyjne, w których wykonaniu będą musieli pomóc dzieciom rodzice, a których zadaniem jest wprowadzenie dziecka zdrowego w świat dzieci niepełnosprawnych. Po rozdziale dotyczącym epilepsji znajduje się opis zasad pierwszej pomocy w przypadku napadu padaczki”.

Tym samym również zachęcamy wszystkich do lektury. Książka dostępna będzie w wersji elektronicznej jako e-book oraz audiobook na stronie www.dswmg.pl i przetłumaczona zostanie w ramach projektu na język migowy jako signbook przez uczniów Instytutu Głuchoniemych. Na stronie znajdują się także propozycje scenariuszy zajęć dla nauczycieli chcących w oparciu o książkę przeprowadzić w swoich klasach zajęcia dotyczące niepełnosprawności.

Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec czerwca 2017 roku, ale już teraz wiemy, że dzięki niemu młode pokolenie jak i to starsze zyska większą świadomość o tym, czym jest niepełnosprawność.

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.