DOBRO PROCENTUJE

wyniki Konkursu grantowego Pozwólmy Ziemi Oddychać

Komisja ekologicznego Konkursu grantowego Pozwólmy Ziemi Oddychać dokonała wyboru wniosków, które otrzymają dofinansowanie w postaci grantów.

Ekologiczny Konkurs grantowy Pozwólmy Ziemi Oddychać spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród szkół, organizacji pozarządowych jak i samorządowych instytucji kultury z terenu całej Polski. Wnioski charakteryzowały się różnorodnością pod względem zasięgu podejmowanych działań, zakresu zaplanowanych inicjatyw projektowych jak i pomysłów ich realizacji. Po weryfikacji formalnej, zakwalifikowano do oceny Komisji Konkursowej 102 wnioski. Zgodnie z regulaminem Laureaci otrzymają po 5 tys., 10 tys. zł lub 20 tys. zł

Termin realizacji projektów ekologicznych wyznaczony został na dzień 31.12.2022 r.

Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową na adres wskazany we wniosku.

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.