DOBRO PROCENTUJE

XI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu

Od 5 do 9 września 2016 r. 53 znaczących gości i 363 uczestników z 39 państw dyskutowało w Nowym Sączu o współpracy międzynarodowej, wyzwaniach dla współczesnej edukacji, scenariuszach dla Europy na najbliższe dekady, bezpieczeństwie oraz wolności i solidarności.

Sesja networkingowa, podczas której uczestnicy z różnych państw mogli zawiązać znajomości i wymienić kontakty, była pierwszym znaczącym punktem Forum. Możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku oraz zapoczątkowania zawodowych i przyjacielskich relacji – to główne zalety tego punktu programu, które podkreślali uczestnicy sesji.

We wtorek, 6 września, przyszedł czas na oficjalne otwarcie Forum. Poprzedziło je wystąpienie specjalne Marzenny Drab, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Należycie do elitarnego grona. Jesteście osobami, które codziennie biorą odpowiedzialność za swoje biznesy, wprowadzają kreatywne rozwiązania i chcą zmieniać świat – powiedziała do uczestników.

Wśród podstawowych planów i działań resortu edukacji w najbliższym czasie Marzenna Drab wymieniła naukę programowania podczas lekcji informatyki, dostęp do szerokopasmowego Internetu w każdej szkole oraz wymianę tradycyjnych tablic lekcyjnych na tablice interaktywne. Wspomniała również o dużej roli edukacji historycznej i obywatelskiej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podczas sesji plenarnej XI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego, podkreślał, że atutami młodych osób są aktywność intelektualna, spontaniczność, umiejętność formułowania celów i realizowania swoich pasji.

Po sesji otwierającej rozpoczęły się warsztaty pt. „Inkubator współpracy międzynarodowej – deklaracja na rzecz dobrej współpracy” oraz – druga część – „sieciowanie i planowanie przyszłych projektów”, które prowadzili Dagna Galerownia, Anna Huminiak, Eliza Zadłużna, Kuba Radzewicz i Wojciech Spychała.

Zależy mi, by wysłuchać tego, co inni mają do powiedzenia oraz czego doświadczyli i przez to zrozumieć punkt widzenia drugiego człowieka – tłumaczył Yannis, uczestnik warsztatów pochodzący z Cypru.

W uczestnikach moich warsztatów najbardziej zaskoczyła mnie mnogość pomysłów i ich gotowość, by budować mosty dla osiągnięcia wspólnego celu – wskazał prowadzący Wojtek Spychała.

Kolejnym punktem programu drugiego dnia była debata z udziałem młodych liderów pt. „Europa w następnej dekadzie”.

Piętą achillesową UE jest komunikacja ze społeczeństwem, wyjaśnianie tego, czym zajmuje się Unia – stwierdziła Zanda Kalniņa-Lukaševica, Sekretarz Parlamentarny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Łotwy.

Myślę, że coraz mniej jest wśród młodych osób refleksji. Proponuje się im model kolejnych staży, rozmów, spotkań i wyjazdów, ale nie wraca się do refleksji intelektualnej i nie podkreśla jej roli – zauważył Marcin Przydacz, Zastępca Dyrektora ds. zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP.

Dyskusja o inteligentnych aktywach, gospodarce obiegowej oraz tym, czym jest rewolucja, rozpoczęła 7 września trzeci dzień obrad.

Skupiamy się przede wszystkim na tym, co czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą z perspektywy pracownika i pracodawcy oraz jak w istniejącym układzie zaadaptować robotykę do procesu produkcyjnego – powiedział Bernhard Budaker, dyrektor Business Unit w Automotive Fraunhofer IPA.

W kolejnych częściach obrad uczestnicy dyskutowali o scenariuszach dla Europy w kontekście geopolityki, bezpieczeństwa i ekonomii oraz o znaczeniu wolności i solidarności. Równolegle do dyskusji trwało posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Agresywna Rosja to nie jedyne wyzwanie. Organizacje terrorystyczne nie tylko destabilizują kraje z których pochodzą, ale eksportują też terror do Europy – stwierdził Timo Koster, Dyrektor ds. Polityki Obronnej i Zdolności NATO.

Solidarność jest polskim towarem eksportowym. Solidarność jest pojęciem, które dzięki nam weszło nie tylko do języka polityki, ale też do kultury i historii – odpowiedział Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, zapytany o znaczenie idei solidarności.

Około godz. 15 rozpoczęło się spotkanie z pierwszym gościem specjalnym Forum – premier Beatą Szydło.

Nie możemy pozwolić, żeby projekt Unii Europejskiej został zaprzepaszczony – przekonywała premier. – Musimy zrobić wszystko, aby temu projektowi nadać świeżego ducha. Takiego, który spowoduje, że Unia Europejska zacznie pełnić rolę, jaką kiedyś przypisali jej ojcowie założyciele i zacznie służyć Europejczykom – dodała.

W oczekiwaniu na kolejnych gości uczestnicy XI Forum rozpoczęli dyskusję o tym, jakich liderów potrzebuje Europa i świat.

Obecnie obserwujemy model przywództwa, który opiera się na „liderze na jedno kliknięcie”. Polityka konkuruje z mediami, dostosowuje się do ich logiki, dlatego mamy przywództwo stylu, ale bez treści – powiedział Francis Zammit Dimech, były Minister Spraw Zagranicznych Malty.

W drugiej części trzeciego dnia gośćmi Forum Młodych Liderów byli minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz wicepremier i minister ds. rozwoju Mateusz Morawiecki. Ministrowie przekonywali, że w Polsce należy odbudować elity intelektualne oraz model przywództwa oparty na zdolności do poświęceń na rzecz swojej społeczności.

Ostatnim merytorycznym punktem trzeciego dnia obrad była dyskusja poświęcona start-up’om i wspieraniu przedsiębiorczości młodych.

Start-up’y przypominają mi klimat transformacji ustrojowych, przypominają mi '89 rok – powiedziała Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Minister zwróciła też uwagę na wysoką aktywność, przedsiębiorczość i gotowość do pracy osób działających w tego typu organizacjach.

Po godz. 20 przyszedł czas na uroczysty bankiet w nowosądeckim ratuszu. Uczestników powitał wiceprezydent miasta Nowy Sącz Jerzy Gwiżdż. Wyraził radość, że tylu młodych i ambitnych ludzi z całej Europy chce rozwijać się poprzez udział w tego typu wydarzeniach. Po symbolicznym toaście przyszedł czas na kolację i długie rozmowy, tym razem o mniej formalnym charakterze.

Podczas czwartego dnia Forum Ekonomicznego (8 września) uczestnicy dołączyli do odbywającego się w Krynicy XXVI Forum Ekonomicznego. Najpierw wzięli udział w sesji plenarnej pt. „Jakiej solidarności potrzebuje Europa?”, podczas której Ioan Mircea Pascu, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, przyznał, że stare kraje Unii Europejskiej nie miały czasu stopić się z nowymi państwami członkowskimi oraz podkreślił konieczność nowej definicji słowa solidarność. Po krótkiej przerwie uczestnicy XI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów rozpoczęli dyskusję o przyszłości samorządu terytorialnego, a następnie przyszłości młodego pokolenia w kontekście edukacji, rynku pracy i systemu emerytalnego.

Bez współpracy biznesu z edukacją nie możemy mówić o gospodarce XXI wieku – powiedziała Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej i podkreśliła, że system edukacji musi być związany z przedsiębiorcami.

W dwóch ostatnich dyskusjach oficjalnego programu czwartego dnia Forum Młodych Liderów uczestniczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. W swoim wystąpieniu „Czy młodym ludziom potrzebna jest historia?” powiedział: Historia potrzebna jest do tego, abyśmy istnieli i nadawali sens naszemu życiu. XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, jak również merytoryczną część XI Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu, zakończyła sesja plenarna pt. „Czy państwo opiekuńcze ma przyszłość?”.

Należy zachęcać do tego, żeby każdy brał odpowiedzialność za swoje zdrowie i myślał o tym. W 60-70 procentach najważniejszym czynnikiem zdrowia jest sposób, w jaki żyjemy – powiedział podczas tej dyskusji Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Po powrocie z Krynicy uczestnicy Forum Młodych Liderów uczestniczyli w wieczorze międzykulturowym. Kolorowe flagi każdego państwa reprezentowanego na Forum, piękne krajobrazy z charakterystycznych dla krajów niemal całej Europy miejsc, narodowe specjały czy rekwizyty kojarzone z danym państwem oraz dużo śmiechu, tańców i rozmów – tak można by streścić wieczór, który zamknął tegoroczne obrady.

MS

 

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.