DOBRO PROCENTUJE
Idea Wizja Misja Motto Zespół Fundacji Rada Programowa Statut i KRS Sprawozdanie 5lecie

Motto

W lipcu 2010 roku został ogłoszony konkurs dla pracowników Banku na hasło, które będzie stanowić motto fundacji. Zgłoszone propozycje zostały poddane ocenie za pośrednictwem Intranetu ogółu pracowników, którzy wskazali na:

Wybrane hasło świetnie koresponduje z wizerunkiem PKO Banku Polskiego i będzie popularyzowane przez ambasadora tej marki, jakim niewątpliwie jest Fundacja.

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.