DOBRO PROCENTUJE
Idea Wizja Misja Motto Zespół Fundacji Rada Programowa Statut i KRS Sprawozdanie 5lecie

Rada Programowa

Przewodniczący Rady Programowej Fundacji


Michał Kuczmierowski pracuje w PKO Banku Polskim od grudnia 2015 r., ostatnio na stanowisku dyrektora Pionu Marketingu i Komunikacji. Z bankowością jest związany od 6 lat.

Wcześniej pracował w Banku Zachodnim WBK (Grupa Santander) gdzie do grudnia 2015 r. pełnił funkcję dyrektora Santander Universidades. Był odpowiedzialny za rozwój Programu w Polsce - zarządzał działaniami biznesowymi i marketingowymi w segmencie studenckim oraz współpracą ze środowiskiem akademickim – m.in. w zakresie CSR, promocji marki, wspierania przedsiębiorczości oraz rozwoju biznesu. Zarządzał kampaniami marketingowymi i sprzedażowymi, a także zbudował sieć placówek Santander Universidades na uczelniach. Do 2013 pracował w obszarze Direct Banking przy wdrażaniu innowacyjnych usług płatniczych oraz niestandardowych rozwiązań kartowych i mobilnych – np. legitymacje studenckie z funkcją płatniczą, bankowe karty miejskie.


Wcześniej, przez 10 lat, pracował w agencjach Public Relations oraz agencjach reklamowych przy kampaniach marketingowych i komunikacyjnych dla– m.in. PZU, Ruch, Warta, Elvia, Banku Ochrony Środowiska. Od 25 lat jest związany z harcerstwem, od 15 jest instruktorem ZHR.

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Fundacji

Aleksandra Gieros-Brzezińska została dyrektorem Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i rzecznikiem prasowym PKO Banku Polskiego od 1 listopada 2016 roku.
Jako dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PKO Banku Polskiego nadzoruje komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz pełni funkcję rzecznika prasowego Banku.

Aleksandra Gieros-Brzezińska do czerwca 2016 r. pełniła funkcję kierownika działu Centrum Informacji i rzecznika prasowego Telewizji Polskiej. Poprzednio przez dziewięć lat pracowała w firmie Polkomtel Sp. z o.o. Początkowo kierowała tam działem mediów, a potem, od stycznia 2012 roku, zarządzała działem komunikacji korporacyjnej.
W latach 2000-2001 pełniła funkcję rzecznika Ministerstwa Finansów. Wcześniej pracowała przez wiele lat jako dziennikarka i redaktorka, m.in. w dziennikach „Życie” i „Puls Biznesu” oraz miesięcznikach „Marie Claire” i „Manager Magazin”. Współpracowała też m.in. z „Profitem” (obecnie „Forbes”) i „Sukcesem”.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek Rady Programowej Fundacji

Marta Konopka pracuje w PKO Banku Polskim od września 2009 roku, ostatnio na stanowisku dyrektora Biura Zarządzania Marką. Do jej obowiązków należy nadzór nad standardami identyfikacji wizerunkowej Banku oraz prowadzenie projektów rebrandingu PKO Banku Polskiego, także w kontekście fuzji z Nordea Bank Polska. Marta Konopka odpowiadała również za sponsoring i działalność wizerunkową, w tym powołanie do życia projektów cyfrowej rekonstrukcji klasyki polskiego filmu, mecenat nad kulturą i sztuką narodową oraz program Biegajmy Razem.
Wcześniej pracowała w Xelion Doradcy Finansowi, firmie należącej do Grupy UniCredit, gdzie odpowiadała za marketing operacyjny, a jako dyrektor Departamentu Marketingu i Produktów również za pozyskiwanie partnerów biznesowych w obszarze produktowym i budowanie relacji klientowskich. W latach: 1997–2004 pracowała w Pekao SA., w którym do roku 1999 była członkiem Komitetu Kredytowego centrali banku.
Marta Konopka jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Politechniki Warszawskiej.

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.