DOBRO PROCENTUJE
Kogo wybieramy ? Partnerzy EDUKACJA Partnerzy TRADYCJA Partnerzy NADZIEJA

Partnerzy TRADYCJA

 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR)

  ZHR oficjalnie został powołany do życia w 1989 roku, równolegle do istniejącego Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP). Związek określa się jako stowarzyszenie ideowo – wychowawcze skupiające dzieci, młodzież i dorosłych. Wychowując w oparciu o idee chrześcijańskie, stowarzyszenie jest kontynuatorem tradycji polskiego skautingu i harcerstwa. Misją Związku jest wychowywanie świadomych i zaangażowanych obywateli współodpowiedzialnych za los swojego narodu i państwa polskiego. Statutowo stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez zbiorowe wychowywanie młodzieży, kształcenie wychowanków, rozwijanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, z uwzględnieniem podejmowania działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Fundacja jest donatorem konkursu i fundatorem Nagrody im. Macieja Frankiewicza, organizowanej przez Chorągiew Wielkopolską Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Nagroda ta przyznawana jest ludziom zasługującym, zdaniem Kapituły Konkursu, na miano Patriotów Wolnej Polski charakteryzujących się postawą patriotyczną w wolnej i demokratycznej Ojczyźnie. Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

  Zobacz stronę
 • Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)

  ZHP jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem działania jest stwarzanie warunków oraz wspieranie rozwoju osobistego harcerek i harcerzy. Związek jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego i wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Misją stowarzyszenia jest wychowanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera w organizację plebiscytu „Niezwyczajni, jakich wielu 2012.” Inicjatywa ta promuje najlepsze postawy i najlepsze osiągnięcia instruktorów ZHP. Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

  Zobacz stronę
 • Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

  Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej to organizacja ustanowiona w 2013 roku w celu ochrony, rewaloryzacji i propagowania dziedzictwa Korony Polskiej, Polski Jagiellonów, Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz II Rzeczypospolitej zarówno w wymiarze patriotycznym, edukacyjnym oraz kulturowym. Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera finansowo realizację Koncertu Niepodległości, który co roku odbywa się w Muzeum Powstania Warszawskiego w Dniu Święta Niepodległości. Organizację Koncertu Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej przejęła od Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej, pomysłodawcy projektu. Misją Koncertu jest prezentowanie przez artystów młodego pokolenia pieśni patriotycznych i piosenek żołnierskich w całkowicie nowych aranżacjach, przeplatanych historycznymi opowieściami, poezją oraz archiwalnymi nagraniami radiowymi. Koncert Niepodległości to przykład przełomowego spojrzenia na polską pieśń patriotyczną.

  Zobacz stronę

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.