DOBRO PROCENTUJE
Formularze Wzór sprawozdania Poradnik dla potrzebującego INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

  1. 2. Inspektor Ochrony Danych

W  Fundacji powołany został Inspektor Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: fundacja@pkobp.pl.

  1. 3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celu udzielenia pomocy socjalnej przez Fundację PKO Banku Polskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia.

  1. 4. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Fundację:

Podmiotom i organom, którym Fundacja jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. 5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 10 lat.

  1. 6. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez  Fundację Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1)    prawo dostępu do danych osobowych,

2)    prawo do sprostowania danych osobowych,

3)    prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)    prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

6)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  1. 7. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3 powyżej, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brakiem możliwości udzielenia pomocy socjalnej przez Fundację PKO Banku Polskiego.

  1. 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.