DOBRO PROCENTUJE
Kategorie projektów Obszary programowe Wyłączenia BAHK ISM

Kategorie projektów

Projekty Strategiczne to zadania Fundacji, które zakładają długofalową współpracę na zasadach partnerstwa strategicznego z dowolnym podmiotem prawnym działającym na skalę ogólnopolską. Indywidualne zasady współpracy przy realizacji każdego Projektu Strategicznego ustalane są w drodze negocjacji. Partner Fundacji powinien posiadać nienaganną reputację oraz rozległe kompetencje w danym obszarze programowym. Realizacja Projektu Strategicznego zakłada wieloletnią współpracę w postaci wsparcia finansowego i merytorycznego ze strony Fundacji, jak również przewiduje możliwość zaangażowania wolontariatu pracowniczego przy realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu.

Projekty Lokalne zakładają zaangażowanie podmiotów prawnych działających na danym terenie, którymi są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego lub placówki użyteczności publicznej (np. szkoły). Przy realizacji tego typu projektu  wymagane jest przypisanie do projektu Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę pomocy, a następnie koordynuje proces udzielania pomocy. Do realizacji Projektu Lokalnego wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza w formie elektronicznej opublikowanego w systemie Fundacji).

Projekty Indywidualne ze względu na ograniczenia budżetowe nie mamy możliwości przyznawania dotacji dla tego typu projektów, za wyjątkiem zakwalifikowania danego przypadku do Charytatywnej Akcji Biegowej (zgłasza przedstawiciel WOLONTARIATU pracowniczego).

Dla zadań realizowanych samodzielnie przez Fundacje wyróżniono dodatkową podkategorię Projekty specjalne, które mogą być realizowane bez konieczności wyboru partnera w każdej z wyżej wymienionych kategorii. Projekty specjalne, to projekty własne Fundacji oraz realizowane z inicjatywy pracowników Banku i Grupy. Zgodnie z przyjętym założeniem utworzenia Fundacji potencjałem i siłą Banku są jego pracownicy, zatem dokładamy starań, aby umożliwić wszystkim pracownikom angażowanie się w działania na rzecz innych. Fundacja jest gotowa do podejmowania rozmów z potencjalnymi Wolontariuszami na temat autorskich projektów zgodnych z osobistymi zainteresowaniami, a tym samym do uczestnictwa w budowaniu nowej kultury korporacyjnej PKO Banku Polskiego.Zachęcamy pracowników PKO Banku Polskiego oraz Grupy Kapitałowej do zaangażowania w wybranych projektach i uczestnictwa w procesie budowy WOLONTARIATU pracowniczego Banku.

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.