DOBRO PROCENTUJE
Kategorie projektów Obszary programowe Wyłączenia BAHK ISM konkurs GRANTOWY Wyniki konkursu

Wyłączenia

Fundacja PKO Banku Polskiego prowadzi działalność społecznie użyteczną w zakresie pożytku publicznego określoną w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która z założenia nie generuje zysku.

Zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie oraz przyjętą polityką Fundacji darowizny nie będą przyznawane na:

  • projekty za którymi nie stoi żadna organizacja (podmiot prawny),
  • realizację zadań o charakterze sponsoringowym,
  • dotacje dla partii politycznych i fundacji utworzonych przez te partie, związków i samorządów zawodowych oraz organizacji pracodawców,
  • przedsięwzięcia, które nie spełniają wymogów formalnych przyjętych przez Fundację.


Ważne dla ubiegających się o dotację

Ostateczna decyzja o przyznaniu dotacji, w tym na poszczególne elementy projektu, pozostaje do decyzji Zarządu Fundacji oraz Rady Programowej Fundacji. Projekt zawsze podlega ocenie w oparciu o informacje merytoryczne oraz złożony kosztorys pod kątem przydatności dla osiągnięcia oczekiwanych efektów. Pozytywną decyzję o udzieleniu dotacji mogą zyskać projekty, których cel zgodny jest z działalnością statutową Fundacji PKO Banku Polskiego.

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.