DOBRO PROCENTUJE
Kategorie projektów Obszary programowe Wyłączenia BAHK ISM konkurs GRANTOWY Wyniki konkursu

Obszary programowe

Fundacja angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych. Organizacje społeczne stosuje podobne nazwy dla obszarów zaangażowania, ale nieco inaczej je definiują. Dlatego istotne jest poznanie definicji jakie przyjęła Fundację PKO Banku Polskiego dla poszczególnych działań:

EDUKACJA

wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji w Polsce

TRADYCJA

kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz wychowanie w duchu patriotyzmu

NADZIEJA

pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności poszkodowanych oraz niepełnosprawnych

ZDROWIE

ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna

KULTURA

ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz wspieranie twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej pro bono

EKOLOGIA

podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza akwenów wodnych

SPORT

zachęcanie do aktywności fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, jak również osób niepełnosprawnych

    Zgłoś projekt lokalny

    Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

    Dowiedz się więcej

    Masz pytania ?

    Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.