DOBRO PROCENTUJE
Czym jest wolontariat Nasz wolontariat

Nasz wolontariat

HISTORIA WOLONTARIATU

Fundacja obsługuje Wolontariat pracowniczy od 2013 roku, w odpowiedzi na potrzeby pracowników PKO Banku Polskiego oraz GKB. Choć nie było to uregulowaną formą działania, od początku istnienia Fundacji widać było olbrzymi potencjał społecznego zaangażowania pracowników. Jedną z pierwszych inicjatyw pro-społecznych było sprzątanie szkoły w Świniarach. Placówka ucierpiała w powodzi wiosną 2012 roku, lecz dzięki zaangażowaniu pracowników PKO Banku Polskiego, uczniowie 1 września powitali nowy rok szkolny w czystej szkole. Fundacja dopiero raczkowała, ale i tak znaleźli się chętni, by poświęcić czas wolny na rzecz powodzian. W tym samym roku powołano Koleżeński Komitet Pomocy Powodzianom i przeprowadzono ogólnopolską akcję zbierania pieniędzy „Skarbonka”. Zbiórka zakończyła się sukcesem: pracownicy zebrali kwotę 117 tys. zł, a w odpowiedzi na tak silne zaangażowanie, Bank dołączył darowiznę w tej samej kwocie, co zaowocowało łączną dotacją 234 tys. zł.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE

Wolontariat to podstawa wypracowania trwałej zmiany nie tylko w lokalnym środowisku, gdzie zaangażowanie Wolontariuszy sprzyja budowaniu społeczeństwa solidarnego i odpowiedzialnego. W celu promowania idei Wolontariatu, Fundacja przyjęła innowacyjny model funkcjonowania, w którym projekty lokalne mogą być realizowane jedynie przy czynnym zaangażowaniu lokalnego Wolontariusza – pracownika lokalnej jednostki Banku lub GKB. Służy to ostatecznej weryfikacji wiarygodności wnioskodawcy, a także budowaniu trwałej relacji między Bankiem a lokalnym środowiskiem.

AMBASADOR DORBRA

Warto podkreślić, że postawiliśmy na wolontariat „dzielenia się wiedzą” czyli tzw. wolontariat kompetencyjny. Dzięki temu Wolontariusz może podzielić się własnymi umiejętnościami, a przy okazji zyskuje wiedzę nt. pracy projektowej, zdobywa umiejętności komunikacji i współpracy. Jego postawa stanowi inspirację i wzór do naśladowania, zarówno wewnątrz organizacji, jak w otoczeniu. Wolontariusz jest rzeczywistym ambasadorem dobra, jakim jest marka PKO Banku Polskiego.” – Urszula Kontowska, Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego

Pracownicy PKO Banku Polskiego podczas sprzątania szkoły .

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.