DOBRO PROCENTUJE
Kogo wybieramy ? Partnerzy EDUKACJA Partnerzy TRADYCJA Partnerzy NADZIEJA

Partnerzy EDUKACJA

 • Stowarzyszenie SIEMACHA

  Stowarzyszenie SIEMACHA świadczy systemową pomoc dla dzieci i młodzieży. Organizacja, bazując na stworzonych w XIX w. metodach pracy, od 1993 roku wdraża autorską idę wychowania rówieśniczego, stwarzając optymalne warunki do twórczego rozwoju i rozbudzania motywacji dzieci i młodzieży. Pomoc oparta na trzech filarach: wychowanie, terapia i rozwój fizyczny nawiązuje do najlepszych tradycji krakowskiej szkoły psychiatrii, nie koncentruje się na deficytach swoich podopiecznych, a rozbudza ich potencjał. Stowarzyszenie prowadzi 25 specjalistycznych placówek pomocy społecznej dla dzieci (wsparcia dziennego, całodobowego, placówek sportowych oraz terapeutycznych). Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, od roku 2010 Stowarzyszenie otwiera tzw. „podwórka nowej generacji” czyli pracownie oferujące rozmaite warsztaty, zajęcia czy kursy zawodowe na terenie galerii handlowych. Organizacja pracuje również nad koncepcją Nowoczesnych Domów Dziecka, zlokalizowaną na terenach wiejskich. W ramach programu „ Pomnażamy nowe talenty” Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera udział wychowanków SIEMACHY w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, warsztatach, wyjazdach, funduje także nagrody dla wyróżniających się podopiecznych. Organizacje wspólnie dążą do wypracowania wypracowywania modelu funkcjonowania trzech typów placówek: opiekuńczo-wychowawczych typu dziennego, placówek terapeutycznych, oraz nowoczesnego Domu Dziecka spełniając dzisiejsze oczekiwania społeczne. Od 2013 jest beneficjentem programu "Dobro procentuje. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

  Zobacz stronę
 • Stowarzyszenie KLUB JAGIELLOŃSKI: Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

  Klub Jagielloński powstał w 1994 roku w Krakowie, jego misją jest działanie dla dobra i pożytku Rzeczpospolitej. Organizacja pragnie troszczyć o dobro wspólne, sprawiedliwość, odpowiedzialność, przedsiębiorczość oraz szacunek dla tradycji i religii. Stawia sobie za cel, przede wszystkim, podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej. Od 2013 Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera realizację projektu „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu”, który polega m.in na prowadzeniu w szkołach średnich cyklu całodniowych innowacyjnych symulacji oraz warsztatów poświęconych polskiemu systemowi parlamentarnemu i samorządowemu. Projekt zakłada również zrealizowanie z uczniami projektu społecznego na rzecz ich wspólnoty lokalnej aby zaktywizować uczestników Akademii do działalności społecznej i samorządowej. W pierwszej edycji ANP zaangażowanych było 50 szkół z 5 województw południowej Polski (dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego), wychowując rzesze dojrzałych obywateli.

  Zobacz stronę
 • Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukasiewicza

  Fundacja Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukasiewicza (CRS) powstała w celu podjęcia prób efektywnego zagospodarowania dokonań młodych polskich informatyków, którzy od lat zajmują czołowe miejsca w międzynarodowych zawodach informatycznych. Sukcesy odnoszone przez Polaków w prestiżowych konkursach dają szanse na uczynienie z technologii informatycznych polskiej specjalności. Fundacja wskazuje na konieczność wykorzystania tego potencjału i przekucie sukcesu edukacyjnego w sukces ekonomiczny. Jej działania koncentrują się przede wszystkim na wspieraniu edukacji informatycznej: organizuje wykłady specjalistów w zakresie przedsiębiorczości i zastosowania informatyki w gospodarce oraz prowadzi specjalny program stypendialny dla nauczycieli matematyki i informatyki w szkołach ponad gimnazjalnych. Realizuje ponadto projekt „Innowacyjność w edukacji i popularyzacji informatyki i matematyki” mający na celu wspieranie nauczania informatyki poprzez wykorzystanie metod e-learningowych. Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera działalność CRS poprzez fundowanie stypendiów dla nauczycieli matematyki i informatyki szkół średnich z całej Polski, którzy mają szczególne osiągnięcia i w pracy z utalentowanymi uczniami. Stypendia mają wspierać nauczycieli w ich aktywności oraz zachęcić do ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz dzielenia się swoim doświadczeniem podczas konferencji i warsztatów organizowanych przez CRS. Ponadto, nauczyciele objęci programem podejmują inicjatywy zachęcające uzdolnionych uczniów do przyjęcia w przyszłości roli pedagoga w tej dziedzinie.

  Zobacz stronę
 • Centrum Opatrzności Wotum Narodu

  Zadaniem Centrum, jako nowoczesnej instytucji kultury jest miedzy innymi organizacje część muzealną obiektu poprzez gromadzenie zabytków oraz organizowanie wystaw. Jej misja jest prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej oraz dydaktycznej. Wspiera inicjatywy lokalne oraz zajmuje się działalnością charytatywną o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Odwołując się do historii Polski, Centrum przyczynia się do upowszechniania wiedzy dotyczącej historii i tradycji Kościoła Katolickiego oraz Polski. Fundacja PKO Banku Polskiego wspiera finansowo realizację projektów o charakterze społecznym i edukacyjnym z okazji obchodów Święta Dziękczynienia.

  Zobacz stronę
 • Instytut Spraw Publicznych

  Instytut Spraw Publicznych (ISP) to niezależny ośrodek badawczo-analityczny, jeden z czołowych think tanków w Polsce, powołany w 1995 roku. Oprócz prowadzenia pracy badawczo-eksperckiej, ISP wydaje kwartalnik Trzeci Sektor, podejmujący tematykę szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego. Publikacja wspierana przez Fundacje PKO Polskiego skierowana jest zarówno do środowiska akademickiego, jak i osób zaangażowanych w działalność społeczną. Główną misją kwartalnika jest edukacja oraz pobudzanie dyskusji w środowisku działaczy społecznych, a co za tym idzie, wypracowywanie nowych rozwiązań dla poprawy funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

  Zobacz stronę
 • Fundacja Dorastaj z Nami

  Fundacja Dorastaj z Nami powstała w efekcie współdziałania przedstawicieli środowiska biznesu i ich troski o los dzieci, których rodzice zginęli w trakcie pełnienia służby publicznej dla naszego kraju. Początkowo Fundacja działała pod nazwą „10 kwietnia”, ponieważ bezpośrednim impulsem do jej powołania była katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010r. Została zarejestrowana 21 lipca 2010 roku w wyniku porozumienia 27 fundatorów (m.in. PKO Banku Polskiego) , jako wyraz solidarności z ludźmi, którzy w swej codziennej pracy ryzykują zdrowie i życie dla dobra ojczyzny. Pomocą Fundacji są objęte dzieci osób poszkodowanych w trakcie pełnienia służby publicznej m.in.: żołnierzy, policjantów, strażaków i pracowników administracji publicznej. W pierwszej kolejności taka pomoc została udzielona dzieciom osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej, a obecnie Fundacja przyjmuje nowe zgłoszenia od służby cywilnej i wspiera podopiecznych współfinansując ich wydatki na edukację oraz realizując program tutoringu edukacyjnego. Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego zasiada w Radzie Fundacji „Dorastaj z Nami”, reprezentując wole PKO Banku Polskiego.

  Zobacz stronę

Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.