DOBRO PROCENTUJE
Idea Wizja Misja Motto Zespół Fundacji Rada Programowa Statut i KRS Sprawozdanie 5lecie

Statut i KRS

Na podstawie Postanowienia z dnia 14 listopada 2016 roku Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczamy nową wersję Statutu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Statut Fundacji PKO Banku Polskiego

 

Fundacja PKO Banku Polskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, została wpisana dnia 7 września 2010 roku do Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000364669, numer rachunku bankowego: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014


Zgłoś projekt lokalny

Zanim zwrócisz się do Fundacji o pomoc zapoznaj się z "Poradnikiem dla potrzebujących". Jeśli nadal oczekujesz wsparcia od Fundacji PKO Banku Polskiego  sprawdź czy zgłaszany projekt nie jest na liście wykluczeń, a następnie wybierz odpowiedni formularz i wyślij go.

Dowiedz się więcej

Masz pytania ?

Jeśli masz jakieś pytania do Fundacji napisz.